Kompleksowa obsługa

zaspokojenie potrzeb klienta w ramach jednej firmy

Kompleksowa obsługa obejmuje wszelkie rozpoznane potrzeby klienta, a realizowane w ramach jednej firmy. Dostarcza wszystkich niezbędnych usług, produktów lub rozwiązań w obszarze danej dziedziny lub branży i eliminuje konieczności korzystania z rozproszonych usługodawców. W biznesie oznacza to świadczenie szerokiego zakresu usług lub rozwiązań w zależności od sektora lub jego segmentu. Celem kompleksowej obsługi jest ułatwienie i usprawnienie procesów u klienta poprzez skoncentrowanie się na pełnym zaspokojeniu jego różnorodnych i specyficznych potrzeb.

Kilka zespołów agencji pracuje nad dostarczaniem różnych usług dla klienta.

Realizacje

Case study
Klient korporacyjny Rosinski Packaging łatwo dodaje plastikowe butelki na stronie w WordPress.

Rosinski Packaging

W ramach współpracy z firmą Rosinski Packaging kompleksowo pomogliśmy odświeżyć wizerunek klienta korporacyjnego. Stworzyliśmy zarówno nową strategię komunikacji jak i stronę internetową z katalogiem produktów.