RegulaminWłaścicielem serwisu jest firma:

Digibit
Drużyny 52A
87-327 Bobrowo
REGON: 341496681
NIP: 666-192-66-83
email: biuro[małpa]digibit.pl

1. Serwis umożliwia nabycie licencji na oprogramowanie komputerowe - programy "Testy na prawo jazdy 2016" oraz "100 pytań sprawiających najwięcej trudności na egzaminie na prawo jazdy". W momencie zakupu zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Programy przeznaczone są na systemy z rodziny Windows, w tym Windows XP/Vista/7/8/10.
2. Nabycie licencji na oprogramowanie jest odbywa się poprzez system płatności elektronicznych (uiszczenie opłaty licencyjnej) obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (przelewy24.pl). Klient po zakupie, w ciągu 12h od momentu zaksięgowania wpłaty, w dni robocze (pon-sob), otrzyma emaila zwrotnego na adres email podany w formularzu zakupowym, zawierającego link do pobrania dwóch programów: "Testy na prawo jazdy 2016" oraz "100 pytań sprawiających najwięcej trudności na egzaminie na prawo jazdy" wraz z kodem aktywacyjnym. Zakup kodu oznacza nabycie licencji na bezterminowe, prywatne użytkowanie wymienionych programów na pojedynczym stanowisku komputerowym.
3. Program może zapytać o kod więcej niż raz - w takich sytuacjach należy wpisać ponownie ten sam kod. Nie ma potrzeby nabywania nowego kodu.
4. Nabycie licencji/kodu nie jest równoznaczne z zakupem programu (program nie jest sprzedawany lecz licencjonowany (prawo autorskie)) lecz z udzieleniem przez producenta licencji na jego niewyłączne użytkowanie zgodnie z umową licencyjną akceptowaną przez użytkownika w momencie instalacji oprogramowania.
5. Reklamacje kodów odblokowujących program (np. niedziałający kod itp.) rozpatrywane są drogą emailową pod adresem bok@testy-na-prawo-jazdy.com.pl w ciągu 3 dni roboczych.
6. Zasady licencjonowania oprogramowania określone są w umowie licencyjnej, jaką akceptuje użytkownik w momencie instalacji oprogramowania.
7. Użytkownik pobiera program(y) komputerowy z Internetu w wersji elektronicznej, nie są sprzedawane wersje na nośnikach CD/DVD czy podobnych. Przy pomocy płatności nabywany jest kod odblokowujący program co jest równoznaczne z nabyciem niewyłącznej licencji na prywatne użytkowanie programu bez ograniczeń czasowych.
8. Wszelkie dane osobowe są wykorzystywane jedynie do obsługi zamówienia lub reklamacji klienta. Dane te nie są przetwarzane w innym celu ani przkeazywane innym podmiotom lub osobom.
9. Użytkownik we własnym zakresie jest odpowiedzialny za znalezienie i zainstalowanie odpowiednich kodeków w systemie (jeśli jest taka potrzeba), umożliwiających odtworzenie mediów zawartych w programie (filmiki).
10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Polityka zwrotów:

Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 O Prawach Konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient nabywając w niniejszym sklepie produkt cyfrowy, którym jest oprogramowanie komputerowe "Testy na prawo jazdy 2016" oraz "100 pytań sprawiających najwięcej trudności na egzaminie na prawo jazdy" wyraża zgodę na korzystanie z treści cyfrowych programów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

W uzasadnionych przypadkach, np. sytuacjach braku możliwości uruchomienia lub aktywowania programu, gdy kod aktywacyjny nie został wykorzystany Sprzedawca zwróci na prośbę Klienta w ciągu 14 dni od zakupu, koszt zakupu programów.

KUP TERAZ !!!